Voorstel van resolutie betreffende een 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen'

Type:document
Auteur(s):Philippe De Coene, Johan Verstreken, Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Bart Caron, Herman Schueremans, Yamila Idrissi
Uitgever:Vlaams parlement
Datum van uitgave:14.12.2011
Aantal pagina's:6
Raadpleegbaar:Voorstel van resolutie betreffende een 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' (download)
Taal:Nederlands

Info

Te behandelen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Stuk: 1390 (2011-2012) – Nr. 3

Het MuziekOverleg publiceerde in 2010 het gezamenlijk visiedocument ‘Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector’. Het MuziekOverleg, 17 organisaties uit het brede muziekveld, biedt daarin een helder overzicht van de uitdagingen waar de Vlaamse muzieksector voor staat en dragen de nodige bouwstenen aan om deze uitdagingen aan te pakken. Dit document vormt de basis voor het resolutievoorstel 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen', ingediend door politici Philippe De Coene, Johan Verstreken, Lieven Dehandschutter, Herman Schueremans, Bart Caron, Yamila Idrissi en Paul Delva. MCV wil samen met het MuziekOverleg de realisatie van deze resolutie op de voet volgen.

Verwante items in de databank

Nieuws:Resolutie 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' bekrachtigd (14.12.2011)
Minister van cultuur erkent MuziekOverleg als officiële gesprekspartner (01.12.2011)
Persknipsels/Artikels:
(Wat is dit?)
Actieplan voor muziek in Vlaanderen (01.2012)
Actieplan geeft Vlaamse muziek duw in de rug (15.12.2011)
Muzieksector op politieke agenda (15.12.2011)
Organisaties:MuziekOverleg (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Documenten:Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector (studie/rapport)

Trefwoorden: ,