Auteursrecht in een digitale samenleving

Type:studie/rapport
Auteur(s):Evi Werkers, Robin Kerremans, Tim Robrechts, Jos Dumortier
Uitgever:Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT
Plaats van uitgave:Leuven
Datum van uitgave:2009
Aantal pagina's:200
Raadpleegbaar:Auteursrecht in een digitale samenleving (download)
Plaatsingsnummer:1692
Taal:Nederlands

Preview

Info

Het auteursrecht vormt één van de centrale uitdagingen in de realisatie van de digitalisering, online-ontsluiting en digitale archivering van cultureel materiaal. De Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, heeft daarom een kortlopend onderzoek laten uitvoeren door de onderzoeksgroep ICRI van de KULeuven met als doel het gecoördineerd in kaart brengen van de bestaande adviezen en het creëren van een overzicht van de relevante regelgeving, onderzoeksresultaten, evoluties en tendensen aangaande het auteursrecht in de digitale samenleving.

In het onderzoek wordt nagegaan in welke mate de Vlaamse (cultuur)overheid (faciliterende) initiatieven kan ontwikkelen, in het volle besef dat auteursrecht een federale materie betreft. Het onderzoek wil daarenboven rekening houden met zowel de standpunten van de rechthebbenden als van de gebruikers.

Verwante items in de databank

Nieuws:Onderzoek auteursrecht in een digitale samenleving (15.07.2009)

Trefwoorden: