Tijd voor vrije tijd?Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sport, cultuur, media, sociale participatie en recreatie / Stativaria 32

Type:studie/rapport
Auteur(s):Guy Pauwels, Jeroen Scheerder
Uitgever:Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Plaats van uitgave:Brussel
Datum van uitgave:2004
Aantal pagina's:87
Raadpleegbaar:in Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak)
Plaatsingsnummer:921
ISBN:D/2004/3241/160
Taal:Nederlands

Info

Vrije tijd is een goed dat we koesteren omdat het veelal schaars is. Niettemin zijn de Vlamingen doorgaans tevreden met de uren vrije tijd en ook over de wijze waarop ze deze zelf kunnen invullen. Nochtans doet ieder dat op zijn manier en zijn er duidelijk groepen die meer uren ter beschikking hebben dan andere. Sociologen kunnen hierover allerlei vragen stellen en op zoek gaan naar patronen die leiden tot antwoorden. In dit onderzoek komen vooral feiten aan bod: het vrijetijdsvolume en de deelname aan een aantal vrijetijdsactiviteiten.

Trefwoorden: , ,