Cijfers in het deeltijds kunstonderwijsToestand op basis van leerlingentelling van 1 februari 2014

Type:brochure
Uitgever:OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)
Plaats van uitgave:Brussel
Datum van uitgave:07.02.2015
Aantal pagina's:45
Raadpleegbaar:Cijfers in het deeltijds kunstonderwijs (download)
Taal:Engels

Info

Brochure uitgegeven n.a.v. de dag van het DKO 2015.

Voor het twintigste schooljaar op rij werden de cijfergegevens van het deeltijds kunstonderwijs gebundeld in een brochure. Hierin wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de (kunst)academies en hun filialen, de leerlingen, de pilootprojecten, de gesubsidieerde uren, de leerkrachten, het inschrijvingsgeld, de werkingstoelagen, de onderwijsbegroting en de DKO budgettering. Een aantal van de tabellen zijn gebaseerd op de cijfergegevens van de leerlingentelling van 1 februari 2014, andere geven een geactualiseerd beeld van de toestand van het DKO op 1 september 2014.

Trefwoorden: ,