Verfondsing in Vlaanderen?Onderzoek naar de wenselijkheid van (verdere) verfondsing van het Vlaamse kunstenlandschap

Type:studie/rapport
Auteur(s):Annick Schramme
Uitgever:Universiteit Antwerpen
Plaats van uitgave:Antwerpen
Datum van uitgave:12.12.2012
Aantal pagina's:166
Raadpleegbaar:Verfondsing in Vlaanderen? (eindrapport) (download), Verfondsing in Vlaanderen? (samenvatting) (download)
Taal:Nederlands

Info

Onderzoek uitgevoerd tussen augustus en december 2012 aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, in opdracht van de Vlaamse overheid (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media).

De kernvraag van het onderzoek was hoe er meer kansen kunnen gecreëerd worden om een bloeiende en dynamische kunstensector mogelijk te maken en in hoeverre een (verdere) verfondsing hiertoe kan bijdragen. De volgende vragen dienden hierbij als uitgangspunt: hoe kan het beleid optimaal inspelen op de dynamieken in het veld? Hoe kan dit op de meest adequate manier gebeuren? En gelden daarbij specifieke overwegingen en kenmerken voor bepaalde deelsectoren? Op basis van de analyse van de twee huidige Vlaamse fondsen en de analyse van een aantal buitenlandse cases werd een afwegingskader opgesteld waarin de pro's en contra's van mogelijke verfondsing worden opgelijst. Tot slot werden een aantal beleidsscenario’s voorgesteld.

Trefwoorden: ,