Cultuurstudies 6/ Cultuurspreiding in VlaanderenEen studie van het gesubsidieerde podiumgebeuren

Type:studie/rapport
Auteur(s):Jan Colpaert, Miek De Kepper
Uitgever:Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Plaats van uitgave:Brussel
Datum van uitgave:1998
Aantal pagina's:141
Raadpleegbaar:in Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak)
Plaatsingsnummer:1026
ISBN:D/1998/3241/226
Deel van serie(s):6. Cultuurstudies
Taal:Nederlands

Info

De omschrijving van de onderzoeksopdracht luidde:
"Het onderzoek dient een antwoord te geven op de vraag welke de spreiding is en de frequentie van de verschillende podiumactiviteiten van die gezelschappen of instellingen die door de Vlaamse overheid in het kader van het beleid podiumkunsten, kunstencentra en culturele centra worden betoelaagd. De rapportering moet een zo concreet mogelijk beeld geven van reëel georganiseerde activiteiten en de spreiding weergeven in geografische zin, naar aard van programmatie, qua dichtheid van het aanbod én de correlaties tussen deze drie elementen.

Trefwoorden: , ,